Науковець університету Юрій Плекан презентував своє дослідження

Науковець нашого університету, доцент, директор Коломийського навчально-наукового інституту ПНУ Юрій Плекан презентував своє дослідження – «Нариси з історії москвофільства на Галичині (середина ХІХ – початок ХХ століть)». Модераторами онлайн-заходу виступили завідувач кафедри філології Микола Васильчук та літературна редакторка книги, доцентка кафедри філології Ольга Русакова. 

У виданні, на основі аналізу джерел та літератури, автором простежуються процеси зародження, становлення та трансформації мовного «старорусинства» в новітнє політичне москвофільство на теренах австрійської Галичини і на Покутті в середині ХІХ ст. та на початку ХХ століть.

«Період 1870-80-х років був періодом ідейних пошуків та боротьби в середовищі галицьких русинів-українців. Остаточно сформувалися теоретично-практичні доктрини народовського та москвофільського рухів, а до політичної діяльності та полеміки залучаються все ширші версти галицького  українського населення  та селянства.  Москвофільство, як культурно-політичний рух українців Галичини і Буковини після перепетій та виру першої світової війни,  зазнало краху та було остаточно дискредитовано», – звернув увагу учасників заходу Юрій Плекан.  

У ході онлайн-презентації рецензенти дослідження Олександр Добржанський, доктор історичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Іван Монолатій,  доктор політичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наголосили на важливості досліджуваної теми. Нариси Юрія Плекана є певною спробою узагальнити комплекс фактів і явищ, які визначали шляхи розвитку та трансформації старорусинства або галицького рутенства в умовах польсько-українського протистояння після подій весни народів.

 «Знаменно, що в день народження Тараса Шевченка ми згадуємо про давні москвофільські «рухи». Вони мали виразну антиукраїнську, зокрема, й антишевченківську зосередженість. У їхніх часописах неодноразово з’являлися вимоги «заборонити» Шевченка, чинився тиск на Синод Греко-Католицької Церкви про зарахування Великого Кобзаря до «нігілістів та богохульників», – зазначив професор кафедри філології  Олександр Солецький. 

З виходом книги у світ Юрія Плекана привітали, зокрема, голова «Просвіти» імені Тараса Шевченка м.Коломиї і Коломийщини Василь Глаголюк, директорка Центру досліджень «Покутської трійці» Наталія Мочернюк, науковці Коломийського навчально-наукового інституту Галина Микитюк, Микола Марчук, Євгеній Лепьохін, Галина Волощук.