«Той потенціал, який має наш університет, дозволяє сьогодні Прикарпатському бути серед провідних закладів вищої освіти України», – ректор Ігор Цепенда

В університеті розпочала роботу звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2020 рік. 5 квітня відбулося її пленарне засідання, в якому взяло участь 650 науково-педагогічних працівників. Захід пройшов у режимі онлайн.

Зі вступним словом виступив ректор університету, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда. Передусім він відзначив науковців, аспірантів та студентів університету, котрі за вагомі наукові досягнення, особистий внесок у розвиток вітчизняної науки в 2020 році були нагороджені державними нагородами, отримали міжнародні відзнаки та почесні звання, стали державними стипендіатами та переможцями конкурсів.

«Все це засвідчує про те, що ми не тільки в полі зору Прикарпаття, але й України та за її межами. Ті досягнення, які нам вдається реалізовувати свідчать про те, що ми не втрачаємо своєї динаміки», – зазначив ректор.

Він також підкреслив важливість участі університету в міжнародних проєктах. Відзначив активну роботу науковців університету щодо публікацій в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Сьогодні індекс Гірша університету – 45. 

Ректор у своєму виступі також підкреслив, що важливою складовою є студентська наука.

«Ми повинні формувати не тільки наукові навики наших студентів, але і формувати достатньо потужну основу молодих науковців, які в перспективі ввійдуть в наш університет. Потрібно більше працювати і залучати молодих талановитих студентів до наукової роботи і відповідно покращувати наш науковий студентський потенціал», –  наголосив він.  

На завершення виступу ректор університету Ігор Цепенда висловив вдячність  проректорці з наукової роботи Валентині Якубів та працівникам науково-дослідної частини за системний підхід до організації наукової роботи та побажав подальшої плідної праці на благо розвитку університету.

У ході пленарного засідання з доповідями виступили докторка  мистецтвознавства, доцентка Ірина Дундяк («Авторські різдвяні листівки Опанаса Заливахи: смисли, контексти, візуальні образи») та докторка економічних наук, доцентка Людмила Сас («Міжнародні стандарти фінансової звітності в обліковій системі України: передумови впровадження, сучасні реалії та практика застосування»).

Учасники онлайн-конференції в ході обговорення доповідей відзначили актуальність їх тематики. 

Впродовж 6-8 квітня відбудуться дистанційні пленарні засідання секцій та підсекцій у структурних підрозділах університету. 9 квітня пройде онлайн підсумкове засідання керівників секцій.