Доцент Юрій Ковбаско – переможець проєкту молодих вчених України

15 квітня конкурсна комісія проєкту “Монографія на грант”, що проводився Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, офіційно оголосила переможців конкурсу кращих монографій молодих вчених.

Серед переможців – доцент кафедри англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського університету Юрій Ковбаско. Його наукова праця «Функціональна транспозиція: емпіричне дослідження локативно-темпоральних прийменників, прислівників та сполучників в англійській мові ІХ-ХХІ століть» відзначена кращою за спеціальністю «035 Філологія».  

Зазначимо, що цьогоріч на конкурс було подано 23 наукові праці за 7 спеціальностями. Оцінювання конкурсних робіт відбувалося за наступними критеріями: наукова та методична цінність; відкритість доступу; інноваційність; оригінальність викладення матеріалу; орієнтованість (стиль подачі матеріалу) на цільову аудиторію; відповідність вимогам академічної доброчесності;  дизайн.  

Конкурс кращих монографій молодих вчених проходить за фінансової підтримки Видавничого дому «Гельветика» в рамках Меморандуму про партнерство та співробітництво між Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та Видавничого дому «Гельветика».

Метою конкурсу є сприяння діяльності науковців, забезпечення належних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників, створення спільних науково-освітніх та науково-дослідних структур, реалізація науково-освітніх та науково-дослідних проєктів шляхом розвитку співробітництва між Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та Видавничого дому «Гельветика».

Учасниками конкурсу є молоді вчені самоврядних молодіжних організацій, закладів вищої освіти та наукових установах усіх форм власності, які фахово займаються науковою діяльністю віком до 35 років (до 40 років – для докторантів та докторів наук).

За результатами проведення конкурсу проєкту “Монографія на грант” подані матеріали переможців видають, друкуються та розповсюджуються за рахунок співорганізатора конкурсу – Видавничого дому «Гельветика».