Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцента кафедри математичного і функціонального аналізу факультету математики та інформатики

ВАСИЛИШИНА ТАРАСА ВАСИЛЬОВИЧА 

з успішним захистом дисертації «Аналіз на спектрах алгерб аналітичних та гладких функцій на банаховому просторі»на присвоєнням наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз.

Захист наукової роботи відбувся 11 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.206.01 Інституту математики НАН України у м. Київ.

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ЗАГОРОДНЮК Андрій Васильович.

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка БАНАХ Тарас Онуфрійович; доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України КАЧАНОВСЬКИЙ Микола Олександрович; доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри дослідження операцій Київського національного університету імені Тараса Шевченка ПРОСКУРІН Данило Павлович.