Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні виклики сучасних організацій»

Майстерня дії розгорнулась на платформі кафедри соціальної психології Прикарпатського університету, яка об’єднала в потужний науковий захід знаних науковців-психологів, психологів-практиків, здобувачів вищої освіти з різних куточків України, яким небайдужі проблеми сучасних організацій.

Тож, 3 червня в ПНУ відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні виклики сучасних організацій». Ініціатором конференції виступив обласний осередок Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), який діє під керівництвом професорки Любомири Пілецької на кафедрі соціальної психології факультету психології. Співорганізаторами конференції стали Інститут психології імені Г. С. Костюка, під керівництвом академіка Сергія  Максименка, лабораторія організаційної та соціальної психології, Асоціація організаційних психологів та психологів праці, президентом якої є академік Людмила Карамушка. Близько 80 учасників з Києва, Херсона, Одеси, Полтави, Ніжина, Запоріжжя, Чернівців, Івано-Франківська, Сєвєродонецька, Полтави, Вінниці, представники громадських організацій стали учасниками конференції. Науковий форму проходив у форматі онлайн.

Вітальним словом розпочала конференцію проректорка з наукової роботи Прикарпатського університету професорка Валентина Якубів, яка відзначила, що в сучасних умовах організації переживають різноманітні психологічні виклики, які потребують психологічного супроводу. Успіхів і плідної взаємодії побажала учасникам декан факультету психології, професорка Лариса Заграй.

Далі з доповідями виступили директор Інституту психології, академік Сергій Максименко «Особистість як носій передбачуваних викликів», президент УАОПП, академік Людмила Карамушка «Копінг-стратегії персоналу освітніх організацій: сутність, види, вплив на психологічне здоров’я освітнього персоналу».

Жваву дискусію і обговорення викликали доповіді «Професійна самоефективність як детермінанта психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій» О. Креденцер, доктора психологічних наук,  «Ефективні стратегії використання гумору як засобу опанування робочим стресом» О. П. Щотки, кандидата психологічних наук, доцента. Інтерактивним, із застосуванням програми Kahoot, був виступ М. А. Журби, доктора філософських наук, гостьового професора Ягеллонського університету на тему: «Фронезис освіти та нові виклики сучасної психології».

За результатами роботи конференції учасники прийняли ухвалу зробити формат її проведення щорічним, напрацьовані рекомендації втілити у практику підготовки фахівців-психологів, і обговорені проблеми стануть предметом наукових досліджень науковців і представлені громадськості. Професорка Любомира Пілецька відзначила, що розглянуті напрями конференції та напрацьований досвід професійної взаємодії буде втілено в практику професійної підготовки магістрів-психологів факультету психології.