Науковець-біохімік Олег Лущак увійшов до складу редколегії одного з найавторитетніших міжнародних журналів

Доцент кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Олег Лущак увійшов до складу редакційної колегії одного з найавторитетніших міжнародних журналів Biogerontology. Наш науковець є єдиним представником України у редакційній колегії цього журналу.

Biogerontology має імпакт-фактор 3,667 (2019-2020) та відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank видання входить у перший квартиль. Варто зазначити, що до першого квартилю включають журнали із найвищими імпакт-факторами у відповідній категорії. 

Журнал Biogerontology висвітлює високого рівня наукові роботи, які присвячені розкриттю біологічних механізмів старіння з метою підвищення якості життя у похилому віці, тобто запобіганню, корекції, лікуванню та мінімізації вікових порушень.

Впродовж 2019-2020 рр. Олег Лущак та його колеги надрукували лише у згаданому вище журналі 5 статей. Серед співавторів цих робіт є також і студенти кафедри біохімії та біотехнології.

Зазначимо, що науковці кафедри біохімії та біотехнології неодноразово виконували обов’язки редакторів міжнародних наукових видань, проте вперше увійшли до складу редакційної колегії у журналі такого високого рівня. 

Вітаємо доцента Олега Лущака з досягненням високого наукового авторитету та бажаємо плідної праці!