Міжнародна наукова конференція з проблем сучасної психології особистості

23-24 вересня на базі факультету психології Прикарпатського університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості». У її роботі взяли участь викладачі, науковці, докторанти, аспіранти, магістри, студенти, соціальні працівники та практичні психологи, які представляли провідні  університети та інститути України та країн зарубіжжя (Канада, Польща, Литва, Словаччина, Білорусь).  

Вітальним словом розпочали роботу онлайн-конференції проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  професор  Сергій Шарин,  т.в.о.декана факультету психології, доцентка Оксана Федик та президент-засновник та директор програм Grassroots  Інституту Д-р Хасрат Арджюменд, кандидат наук з міжнародного екологічного управління та постдоктор екологічного права, професор (м.Монреаль, Канада),

Модерувала онлайн-конференцію кандидатка психологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри психології розвитку факультету психології ПНУ Оксана Паркулаб. У своєму зверненні до учасників конференції вона зазначила, що дослідження поняття «особистість» в психології неможливе без звернення до його вивчення у широких суспільних і культурно-історичних контекстах, якими виступають фундаментальні, світоглядні та практичні науки – науки природознавчого циклу, філософія, історія, соціологія, філологія та педагогіка.

Під час онлайн-конференції науковці обговорили низку важливих питань психологічної персонології, що зародилися в умовах соціокультурних трансформацій, глобальних екологічних криз, пандемічних загроз, демографічних зсувів та домінування інформацій технологій в суспільстві.  

Зокрема, Євгенія Гейко, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у своєму виступі проаналізувала теоретико-методологічні підходи до проблеми вивчення цілісності особистості та розкрила стан її розробки. Олександр Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України звернув увагу учасників форуму на розвиток творчого потенціалу особистості вчителя, що передбачає нові ролі – фасилітатора та тьютора. Наталія Мажейкене – професорка, докторка соціальних наук, факультет соціальних наук Університету Вітаутаса Великого (Литва)- запропонувала для обговорення проблему транскультурної гібридної ідентичності учнів-мігрантів.

Серед головних тем, які викликали інтерес в учасників конференції, були – методологія етнокультурної міфотворчості особистості й спільноти (професорка Оксана Яремчук), когнітивно-поведінкова терапія наслідків дитячої травми (професорка Мирослава Гасюк),  психологічна інтерпретація феноменологічних модусів практики молитвотворення християн (професорка Ольга Климишин), моральний вибір як основа становлення особистості соціального працівника (професорка Роксоляна Зозуляк-Случик), емоційна регуляція поведінки особистості в надзвичайних ситуаціях (доцентка Світлана Поліщук), вибір копінг-стратегій військовими в ситуації бойового стресу (доцентка Наталія Матейко), основні тенденції історіоризації на теренах сучасної психології особистості, зокрема в контексті становлення історичної психології, її категоріального апарату та принципів, у взаємодії з іншими галузями психології (доцентка Світлана Литвин-Кіндратюк), психологічна адаптація студентів-педагогів до дистанційної освіти, проблеми та переваги гібридної форми навчання перед іншими технологіями  (професорка Малгожата Став’як-Ососінська, Польша) та інші.

Із результатами власних наукових досліджень також поділилися і молоді науковці – аспіранти та магістри. Зокрема, Антон Кальянов – магістр факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, переможець II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2021) – зацікавив доповіддю про проведення лабораторних експериментів у галузі зоопсихології з можливостями перенесення результатів емпіричних досліджень у вікову, педагогічну та соціальну психології, зокрема щодо формування феномену «марновірної» поведінки дітей і дорослих. Степан Стефурак – магістр факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, призер II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2020) – представив аналітичну доповідь про сучасні розробки в галузі філософії біхевіоризму та поведінкової науки. Олена Фроленковамагістрантка Київського університету імені Бориса Грінченка –  підготувала презентацію за результатами дослідження особливостей професійної самореалізації особистості в період ранньої дорослості.

У рамках програми міжнародного наукового форуму учасники взяли участь у майстер-класах:  Казкотерапія як метод розвитку  критичного мислення і соціального прогнозування особистості» (Оксана Паркулаб), Технології сімейного коучингу  (Галина Федоришин),  Мотив «Гора» за методом символдрами (діагностика особистісного подолання труднощів) (Маргарита Гутиря).

За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів тез доповідей, у який увійдуть публікації, що відображають найбільш актуальні проблеми сучасної психології особистості.