На базі Педагогічного факультету відбулася всеукраїнська студентська конференція

25-26 листопада на базі кафедри педагогіки початкової освіти педагогічного факультету Прикарпатського університету відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи». У роботі конференції взяли участь  студенти, аспіранти, молоді науковці, які представляли заклади вищої освіти з різних регіонів України, а також Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського університету, Коломийський педагогічний фаховий коледж та Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича. Загалом більше двох сотень учасників. 

Модерувала онлайн-конференцію докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки початкової освіти педагогічного факультету Марія Оліяр.

«Проблема розвитку особистості молодшого школяра є особливо актуальною за умов реформування системи освіти відповідно до Концепції нової української школи, насамперед регіональний компонент наукових досліджень, у тому числі питання навчання, вихованні і розвитку учнів”, – зазначила у зверненні до учасників конференції Марія Оліяр.  

Із вітальними словами до присутніх звернулися члени оргкомітету Лариса  Сущенко, докторка педагогічних наук, завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету та Олена Ішутіна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії і практики початкової освіти Донбаського державного педагогічного університету. Вони наголосили на важливості проведення студентського наукового форуму, який дає можливість обміну досвідом, думками, отримати відповіді на актуальні питання.

Під час конференції молоді науковці обговорили низку важливих педагогічних проблем, зокрема сучасні підходи до організації освітнього процесу в НУШ,  актуальні питання організації інклюзивного освітнього середовища в сучасній початковій школі, проблему наступності і перспективності як умови забезпечення якості освіти дітей та молоді, актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Особливий інтерес в учасників конференції викликали, зокрема, виступи наших студентів. Магістрантка ПНУ Наталія Котурбаш представила дослідження щодо використання засобів позааудиторної роботи у підготовці майбутніх учителів до протинікотинового і антиалкогольного виховання дітей та молоді. Про  профілактику булінгу в початковій школі виступили з доповідями студентки Ярина Макар та Христина Панас. Студентка Ангеліна Павлюк провели тематичний виступ «Розвиток мовної особистості учня початкової школи за умов діалектного середовища».

Під час студентської конференції чимало уваги приділялося проблемам екології освітнього та мовного середовища, збереження здоров’я дітей, роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, розвитку особистості молодшого школяра в умовах полікультурного середовища та ін.

Учасники конференції поділилися результатами власних наукових досліджень, інноваційних наукових розробок, запропонували нові освітні інструменти, методи і прийоми навчання та виховання молодших школярів. Зокрема, учасниці наукового гуртка «Мовні екологи» (керівник – доктор педагогічних наук, професор Галина Білавич) студентки 3 курсу педагогічного факультету Прикарпатського університету Мар’яна Перчик та Ангеліна Павлюк  проаналізували типові особливості діалектів  гірського регіону Карпат, запропонували  методичні підходи до роботи з молодшими школярами в діалектному середовищі. Студентка Хортицької національної академії (м. Запоріжжя) Юлія Немерюк розробила та запропонувала адаптивну кваліметричну критеріально-факторну модель формування адаптивності молодших школярів. Студентка 4 курсу Волинського національного університету імені Лесі Українки Тетяна Ткачук представила такий інноваційний освітній інструмент, як буктрейлер, та розкрила етапи його створення.  Студентка 3 курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Владислава Даніліна висвітлила результати вивчення ефективності Game-based learning у новій українській школі.  Магістрантка Львівського національного університету імені Івана Франка Тетяна Кавкун поділилася досвідом використання методу казкотерапії в роботі з  молодшими школярами.

«Відрадно, що цьогоріч у нашому науковому зібранні взяли участь студенти 1-3 курсів. Це означає, що молодь активно цікавиться проблемами педагогічної науки. Усі університети – співорганізатори конференції – успішно працюють над розвитком наукового потенціалу нашої країни», – зазначила професорка Марія Оліяр.

У межах конференції також відбулася зустріч учасників із вчителем-методистом ТОВ «Новопечерська школа» (м. Київ), переможницею конкурсу Global Teacher Prize Ukraine Оксаною Хомич. Вона  поділилася своїми науково-методичними напрацюваннями і досвідом роботи за унікальною педагогічною програмою, яку створили провідні українські педагоги та фахівці з Канадського бюро міжнародної освіти, розповіла,  як вдалося поєднати українські національні стандарти освіти з провідними світовими методиками.   

За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів  доповідей із  найбільш цікавих та актуальних питань розвитку особистості молодших школярів в історичній ретроспективі і за сучасних  умов, перспектив розвитку системи освіти в Україні.