Вітаємо з успішним захистом дисертації

 Вітаємо доцентку кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету

                                     РУСИН ГАЛИНУ АНДРІЇВНУ

з успішним захистом дисертації «Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Захист наукової роботи відбувся 22 грудня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.   

 

Науковий консультант: Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін і соціальної роботи Львівського національного університету безпеки життєдіяльності; Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Розлуцька Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Ужгородського національного університету.