Вічна пам’ять

25 січня на 66-му році життя зупинилося серце завідувача кафедри фізики і хімії твердого тіла фізико-технічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директора Фізико-хімічного інституту, директора науково-дослідного центру напівпровідникового матеріалознавства, головного редактора наукового журналу «Фізика і хімія твердого тіла», голови організаційного комітету Міжнародної Фреїківської конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем, кандидата фізико-математичних наук, професора

Володимира Васильовича ПРОКОПІВА

Викладач, вчений, ініціатор впроваджень новітніх ідей, який присвятив життя вихованню кількох поколінь студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Ректорат, профспілковий комітет, колективи фізико-технічного факультету, кафедри фізики і хімії твердого тіла глибоко сумують з приводу смерті колеги, висловлюють співчуття рідним і близьким покійного. 

 

Панахида – 26 січня 2022 року о 19:00 год. (Будинок смутку, вул. Ребета,3)

Похорон – 27 січня 2022 року о 12:00 год. (Будинок смутку, вул.Ребета,3). 

 

Довідково

Професор Прокопів Володимир Васильович народився 10 лютого 1956 року. У 1978 році закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут імені Василя Стефаника (нині – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) за спеціальністю «Фізика і математика» із присвоєнням кваліфікації вчителя фізики і математики. Кандидат фізико-математичних наук з 1996 року. У 2003 році отримав вчене звання доцента, а у 2014 р. – вчене звання професора кафедри фізики і хімії твердого тіла.

За час роботи в університеті, працював асистентом кафедри математики (1988-1996), науковим співробітником дослідницьких проєктів (1996-2001), доцентом (2001-2012), професором (2012-2015) та завідувачем (з 2015 року) кафедри фізики хімії твердого тіла.

Особливу увагу приділяв навчальній та методичній роботі. Розробив лекційні курси «Загальна фізика. Електрика» для студентів ІІ-го курсу напряму підготовки «Хімія»; «Термодинаміка реальних напівпровідникових кристалів» для магістрантів спеціальності «Фізика»; «Тонкоплівкове матеріалознавство» для студентів V-го курсу спеціальності «Фізика»; «Фізичні основи мікроелектроніки» для студентів ІV-го курсу напряму підготовки «Прикладна фізика». До кожного курсу та спецкурсів видав навчальні посібники. Багато уваги приділяв роботі зі студентами, здійснював керівництво курсовими, магістерськими роботами студентів. Підготував 4  кандидатів наук та 1 доктора філософії.

Наукові інтереси Володимира Васильовича стосувалися фізики і технології тонких плівок, дослідження їх структури та дефектної системи для подальшого застосування у пристроях ІЧ-техніки та відновлювальної енергетики. Працював над низкою наукових досліджень. Зокрема, він був науковим керівником проєкту “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук AIIBVI та AIVBVI”, відповідальним виконавцем проєкту “Термоелектричні матеріали на основі нанорозмірних структур сполук IV-VI” та ін. Починання Володимира Васильовича будуть продовжені його колегами та учнями…