Круглий стіл з питань підготовки майбутніх психологів

У форматі онлайн відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти майбутніх психологів». Співорганізатором події виступила кафедра психології розвитку факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зініціювала проведення онлайн-заходу кафедра психології факультету педагогіки, психології та мистецтва Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Відкриваючи роботу круглого столу, зокрема, завідувачка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Оксана Паркулаб у своєму виступі зазначила, що сьогодні університети мають бути лідерами процесу забезпечення якості освіти, що сприятиме високій конкурентоспроможності випускників та успішному розвитку ЗВО. Важливою складовою освітніх перетворень у виші є ефективна кадрова політика, що передбачає підготовку професорсько-викладацьких кадрів, здатних забезпечити якість навчання.  Викладачі мають стати лідерами освітніх змін, фасилітаторами  та архітекторами процесу навчання.

Ключовими питання роботи круглого столу стали питання формування цiлiсностi особистостi психолога в умовах сучасного освiтнього середовища; європейські стандарти щодо забезпечення якості вищої освіти (внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах; зовнішнього забезпечення якості вищої освіти; забезпечення якості у діяльності агенцій із зовнішнього забезпечення якості); перспективи і труднощі у сфері забезпеченні якості освіти.

У межах наукової дискусії щодо розбудови системи забезпечення якості вищої освіти в Україні під час онлайн-заходу з тематичними доповідями виступили науковці Прикарпатського університету – професорка, докторка психологічних наук Ольга Климишин («Формування академічної доброчесності як стратегічна складова системи забезпечення якості вищої освіти»), доцентка, кандидатка психологічних наук Світлана Литвин-Кіндратюк («Теоретичні основи та дидактичні засади розвитку екологічної компетентності майбутніх психологів в умовах екологічних ризиків і загроз»).

За результатами проведення онлайн засідання круглого столу планується видати колективну монографію.