Викладачі та студенти університету взяли участь у Міжнародній міждисциплінарній школі молодих учених

Центр медієвістичних студій (ЦМС) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника долучився до співорганізації та участі Міжнародної міждисциплінарної школи молодих учених “Латвія-Україна: на перехресті історії і культури”, котра упродовж 1-5 серпня 2022 року проходила на базі Латвійського університету у місті Рига.  Мета проведення заходу передбачала ґрунтовніше ознайомлення зі сторінками української та латвійської історій. 

У роботі Школи взяли участь представники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Латвійського університету, Варшавського університету, Університету Марії-Склодовської Кюрі у Любліні, Інституту історії Національної Академії наук України із Києва, Університету Казимира Великого у Бидґощі, Університету Міколая Коперніка із Торуні, Даугавпілського університету, Латвійського історичного архіву Національного архіву Латвії у Ризі. 

Прикарпатський університет на міжнародному формі представляли – професор кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин, директор ЦМС Мирослав Волощук (виступив з лекціями: “Загальна історія Карпатського краю до 1569 року” та “Князі-бастарди та позашлюбні відносини на Русі Х-ХІІІ ст.”); фахівчиня ЦМС, кандидатка історичних наук Ірина Тимар (провела практичне заняття “Методологія дослідження образу половців у джерелах Русі та латинських текстах (ХІ-XV ст.)”); студентка 4 курсу факультету історії, політології і міжнародних відносин Анастасія Боцвінок (виступила з доповіддю  “Історичні зв’язки Руси і Болгарії в Х столітті”); студентка 4 курсу факультету історії, політології і міжнародних відносин Маргарита Кас’яненко (виступила з доповіддю “Gente Roxolani, Natione vero Poloni. Ідея “сарматизму” в житті еліт Речі Посполитої XVI-XVIII ст.”).

У рамках програми Школи усі учасники прослухали лекції з історії, культурології, психології, мистецтва України і Латвії. Студенти виступали зі своїми темами доповідей.