Перша Всеукраїнська студентська наукова конференція «Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку»

24-25 листопада 2022 року кафедрою методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника спільно із Київським університетом ім. Бориса Грінченка, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Інститутом музикології Люблінського католицького університету імені Павла 11 та Поморською Академією проводилась Перша Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку».

У роботі конференції взяло участь дуже широке представництво: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Київський університет імені Бориса Грінченка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, ЛМФК ім. С. Людкевича, Кам’янець- Подільський національний університет ім. І. Огієнка, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Мукачівський державний університет, «Університет Короля Данила» м. Івано –Франківськ та студенти і науковці вузів Республіки Польщі.

Конференція проводилась з нагоди 55-річчя створення кафедри методики музичного виховання та диригування. У своєму вступному слові завідувачка кафедри професор Любов Серганюк розповіла студентам та гостям про історію створення кафедри, її провідних викладачів та науковців і ознайомила із вагомими здобутками цього структурного підрозділу.

На пленарному засіданні прозвучали доповіді з актуальною та багатою тематикою. Обговорення проблемних питань під час конференції, безпосереднє творче спілкування науковців та практиків із студентами є потужним стимулом для перших звершень студентів на науковій ниві.

Проведення такого наукового заходу зумовлене необхідністю об’єднати зусилля досвідчених практиків та вчених з різних куточків нашої держави для активного обговорення й ефективного вирішення проблем музичної педагогіки, що цікавлять кожного з нас, привернути увагу зацікавленої наукової спільноти, долучивши її до розгляду окреслених питань.

Головною метою заходу були – обмін новітнім досвідом, знаннями та ідеями, науковий пошук фахівців і практичних працівників з метою визначення шляхів подальшого вдосконалення музичної галузі під час конференції працювали декілька секцій. Теоретичний і практичний досвід доповідачів викликав сподівання на те, що Всеукраїнська науково-практична конференція стане дієвим заходом на шляху подальшого вдосконалення музично-педагогічного напрямку, практики його застосування.

В прийнятій резолюції конференції зазначається, що її проведення слугує своєрідним імпульсом для проведення наступних таких заходів, оскільки її учасники отримали не тільки позитивні враження, а й задоволені її результатами, бо мали нагоду здійснити глибокий та комплексний аналіз зазначених проблем сьогодення у музично-педагогічній науці. Фахові доповіді, повідомлення і дискусії, нові ідеї, погляди та концепції доповідачів і учасників конференції сприятимуть узагальненню наукових підходів й розробці рекомендацій щодо подальшого вдосконалення та забезпечення інноваційного розвитку музично-педагогічної сфери. Тематика доповідей, котрі задекларували учасники, засвідчила широкий спектр досліджень, науковий аналіз і методичне обґрунтування обраних тем: від філософії музики – до проблем музичного навчання та виховання, а також продемонструвала рішучість прагнень студентської спільноти до наукових досліджень та саморозвитку.