Готуємо педагогічні кадри у синергії з партнерами

Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда днями підписав Меморандум про створення «Об’єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія», ініціатором якого є Лариса Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інститута педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН.

«Педагогічна синергія» об’єднує п’ять закладів вищої освіти: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Партнери домовились дотримуватись принципів доброчесності, добровільності, взаємної поваги, прозорості та відкритості, рівноправності учасників, взаємної відповідальності суб’єктів співробітництва за його результати. Ключовими напрямами майбутньої співпраці є організація постійного онлайн лекторію із запрошенням провідних зарубіжних і вітчизняних учених; проведення практичних заходів (вебінарів, тренінгів, воркшопів), а також спільних досліджень з проблем удосконалення професійної підготовки вчителів. Зокрема, змісту фахової і психолого-педагогічної підготовки; моніторингу якості професійної підготовки тощо. Координатором від Прикарпатського університету призначено Оксану Цюняк, докторку педагогічних наук, професорку кафедри педагогіки початкової освіти.