Чекаємо на ваші статті про Давній Галич!

14-15 вересня 2023 року Національний заповідник «Давній Галич» спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника проводить наукову конференцію «Галич і Галицька земля», присвячену 1125-річчю першої писемної згадки про Галич.

До участі запрошуються науковці, освітяни, реставратори, краєзнавці, здобувачі, студентська молодь.

Метою заходу є висвітлення важливості стольного міста Галича, Галицького та Галицько-Волинського князівств у процесах державотворення України.

Орієнтовні напрями роботи конференції: – історико-культурна спадщина; – історичний; – археологічний; – архітектурний; – пам’яткоохоронний; – мистецтвознавчий; – музеєзнавчий; – промоційний; – туристичний. Плануємо випуск збірника матеріалів конференції до початку заходу.

Редаговані тексти статей для публікації просимо надсилати до 01.06.2023 р. на адресу davniyhalych@meta.ua.

Вимоги до оформлення статті Обсяг поданих матеріалів до 10 сторінок форматом А-4; 14 кеглем з інтервалом 1,5; шрифтом Times New Roman.

Посилання в тексті слід супроводжувати цифрами у квадратних дужках, наприклад [3, 5], перелік джерел просимо подавати в кінці тексту. Текст доповіді (виступу, повідомлення) повинен бути вичитаним. Максимальна кількість ілюстрацій (малюнків, світлин, іншої графіки), а також таблиць, схем, діаграм тощо не повинна перевищувати 8 позицій. Інформацію про автора (авторів) необхідно розташувати перед заголовком статті без скорочень за таким алгоритмом: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання; посада й місце роботи; номер контактного телефона. Текст доповіді в електронному варіанті просимо надсилати до 01.06.2023 р. на адресу: E-mail: davniyhalych@meta.ua. Проживання забезпечують організатори.