Фаховий журнал ПНУ серед кращих у рейтингу польської Академії наук

18 липня 2023 року опубліковано список журналів Польської Академії наук. Відрадно, що фаховий журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» отримав 100 пунктів у списку наукових журналів Польської Академії наук. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)).

Отримання 100 пунктів у рейтингу Польської Академії наук свідчить про велику цінність та розпізнаваність журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» серед наукової спільноти.

Журнал «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» індексується такими базами даних: Index Copernicus (індекс -85,83), DOAJ, Google Scholar, Національна Бібліотека України імені В.І. Вернадського, BASE, ResearchBib. Бажаємо й надалі публікувати актуальні наукові дослідження та запрошуємо до публікацій.

Довідково. «Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» — академічний періодичний багатогалузевий журнал, основним завданням якого є публікація нових оригінальних наукових матеріалів, розвідок, проблемних статей з актуальних проблем педагогіки, біології, економіки та філології.

Журналу присвоєно категорію «Б» за напрямком «Педагогічні» (011 Педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (спеціальності середньої освіти), 015 Професійно-технічна освіта (спеціалізації), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізичне навчання. освіта і спорт) та економічних наук (051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»); затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409; Біологічні науки (091 «Біологія», 101 «Екологія»); затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 р. № 1166; Філологічні науки (035 «Філологія»); затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2023 р. № 491.

Детальніше з журналом можна ознайомитися за покликанням: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/about