Професор кафедри всесвітньої історії взяв участь у Міжнародному конгресі у Литві

Доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослав Волощук 15–17 вересня 2023 р. взяв участь у Міжнародному конгресі «Переосмислення України та Європи: нові виклики для істориків» («Rethinking Ukraine and Europe: New Challenges for Historians»), що проходив у Вільнюському університеті.

16 вересня 2023 р. професор Мирослав Волощук виголосив виступ на тему «The Ruthenian Settlers in the Cities of ‘Younger Europe’ in the Twelfth–Fourteenth Centuries: a Comparative Context» («Руські поселенці міст “Молодшої Європи” XII–XIV ст.: порівняльний контекст») у ході засідання секції «Міська історія».

Науковий захід сприятиме глибшому і ґрунтовнішому розумінню Заходом української історії, інтегруванню української історії до широкого європейського контексту постмодерної доби, популяризації та актуалізації українського минулого в сучасному історичному дискурсі в контексті інтегрування України до Європейського Союзу.

Дякуємо литовцям за організацію заходу, долучення Української мови до числа офіційних мов Конгресу, участь у якому, до слова, беруть представники із 13 країн Європи і світу (Англія, Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Німеччина, Південна Корея, Польща, Франція, Чехія, Швейцарія, Шотландія, Україна).

Спільними зусиллями буде сформовано не тільки грамотну візію Української історії, а й працюватимуть майданчики для подальшої дуже тісної академічної співпраці.