Вдосконалення правового регулювання: погляд молодих науковців

В Навчально-науковому юридичному інституті ПНУ у змішаному форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та здобувачів: «Вдосконалення правового регулювання: погляд молодих науковців». Розпочалось пленарне засідання з вітального слова модераторки даного заходу – Наталії Башурин, заступниці директора Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, викладачки кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

На засіданні студенти, аспіранти та молоді вчені мали змогу представити свої тези на актуальні теми, задати цікаві питання і виступити в жвавому обговоренні проблемних питань правового регулювання різних правовідносин.

Опісля відбулися секційні засідання, модераторами яких стали: Микола Остап’як, викладач кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту – секція теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень; філософії права; Ігор Мироненко, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту, Оксана Олійник, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права, заступниця директора Навчально-наукового юридичного інституту – секція цивільного права і цивільного процесу; сімейного права; міжнародного приватного права; господарського права, господарсько-процесуального права; Наталія Башурин, заступниця директора Навчально-наукового юридичного інституту, викладачка кафедри трудового, екологічного та аграрного права, докторка філософії за спеціальністю «081 Право» – секція земельного права; аграрного права; екологічного права; природоресурсного права; трудового права; права соціального забезпечення; Ірина Петровська, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту – секція адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права; конституційного право; муніципального права; міжнародного права; права ЄС; права держав-членів ЄС. Ігор Козич, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права; Максим Яцина, доктор філософії за спеціальністю «081 право», асистент кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту – секція кримінального права та кримінології; кримінально-виконавчого права; кримінального процесу та криміналістики; судової експертизи; оперативно-розшукової діяльності; судоустрою; прокуратури та адвокатури.

Загалом свої тези для участі у конференції та публікації у збірнику подали близько 160 молодих вчених, аспірантів та здобувачів спеціальності «Право» з усієї України, з них – близько 45 учасників виступили зі своїми тезами аудиторно або онлайн на пленарному та секційних засіданнях.