Наші майбутні інженери-програмісти розробляють роботів

Студенти другого курсу освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» завершили вивчення дисципліни «Робототехніка» і, як підсумок, продемонстрували свої практичні семестрові завдання – програмовані рόботи.

«Робототехніці» на ОП інженерія програмного забезпечення передує вивчення основ програмування, фізики (вибрані розділи), основ електроніки і комп’ютерної схемотехніки, програмування вбудованих систем. 

На перший погляд студентські рόботи схожі на дитячі іграшки. Але насправді кожна з таких моделей обладнана сукупністю сенсорів та спеціальним чіпом-мікроконтролером і «вміє» виконувати спеціалізовані задачі, зокрема оминати перешкоди, планувати оптимальний маршрут між двома пунктами та рухатись цим маршрутом, рухатись за наперед заданим маршрутом, рухатись вздовж стін чи інших конструкцій із контролем оточуючого середовища, орієнтуватись по електронному компасу.

Основний акцент розроблених моделей в їх автономності, такий рόбот не має дистанційного керування і здатен самостійно приймати рішення в процесі виконання поставленої задачі.

При конструюванні таких рόботів значна увага приділяється проектуванні системи живлення, що повинна забезпечити виконання роботом задачі впродовж заданого інтервалу часу.

Серед розроблених моделей рόботів зокрема були: LineFollower, робот, що рухається за компасом, двоколісний балансуючий рόбот, рόбот-павук, рόбот-порохотяг, рόбот-сортувальник, рόборука, що дистанційно керується рукавицею, обладнаною спеціальними сенсорами. Всі рόботи спроектовані, виготовлені і запрограмовані здобувачами освіти під керівництвом доцента кафедри інформаційних технологій Ігоря ЛАЗАРОВИЧА.

При розробці застосовувалося 3D-моделювання і 3D друк, PCB-дизайн та лазерне різання матеріалів. Цілісний проект складався із окремих невеликих підзадач-спринтів, які виконувалися здобувачами протягом весняного семестру як індивідуально, так і в командах.

Враховуючи, що на сучасному ринку праці гостро бракує інженерів з розробки і програмування різного роду роботів та вбудованих систем, отримані нашими майбутніми випускниками знання і навички важко переоцінити.

Найбільш вмотивовані та зацікавлені цим напрямом студенти мають можливість займатися в гуртку «Програмування мікроконтролерних систем збору та обробки інформації», де зокрема створюють рόботи, які використовують алгоритми комп’ютерного бачення та штучний інтелект для прийняття рішень. До слова, студенти цієї освітньої програми під керівництвом доцента кафедри інформаційних технологій Миколи КОЗЛЕНКА були неодноразовими переможцями Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і олімпіад з робототехніки, ось тільки декілька з них:

– Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Робототехніка» (Odesa RoboRace Grand Prix) 2019 – 1 місце;

– XII International Robot Contest Sumo Challenge in Roborace category, 2019, м. Лодзь – 2 місце;

– Award for the best Safe and Fast car in TomTom Self-Driving Cars category, 2019, м. Лодзь XI International Robot Contest Sumo Challenge in Roborace category, 2018, м. Лодзь – 3 місце;

– Всеукраїнська олімпіада з робототехніки, 2018 – диплом 1 ступеня;

– Всеукраїнська олімпіада з робототехніки, 2017 – диплом 1 ступеня.