Чепіль Марія Миронівна

Чепіль Марія Миронівна – доктор педагогічних наук (2002), професор (2003),
академік Національної академії вищої освіти України (2012), дійсний член
Міждисциплінарної академії наук України (2013), «Заслужений діяч науки і техніки
України» (2017), заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка (2022), заслужений професор Університету Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні (2022), керівник наукової школи «Історія, теорія і практика
української освіти і виховання», завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
(2006–2022 рр.) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, з
2004 р. – професор, завідувач кафедри історії виховання та порівняльної педагогіки
(2009–2019), професор кафедри педагогіки праці і андрагогіки (з 2019) Інституту педагогіки
Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).
Професор М. Чепіль – керівник 11 міжнародних проектів, стипендіальних програм і
грантів, які отримали викладачі та аспіранти кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти. Координатор міжнародного товариства Montessori Research Europe (Mo.Re) в Україні.
Член Наукової ради Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської в
Любліні (з 2013), Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (2018), Міжнародної
асоціації сучасної освіти, науки та культури (2021), Всеукраїнської асоціації працівників
дошкільної освіти (2022).
Інформація про науково-організаційну діяльність увійшла до енциклопедії «Учені
України», «Міждисциплінарної Академії Наук», «Złota Księga Nauk Społecznych», «Науковці
України – еліта держави. Том IV», «Літопис сучасної науки й освіти України», «Наукові
школи, авторські системи і концепції», «Державні нагороди України: кавалери та лауреати»
(Т. VII), «Сучасний педагогічний досвід освітян України», «Науковці України: 30 років
досягнень, успіхів і визнання», «Успішні професіонали України» та ін.