Дерев’янко Сергій Миронович (1998-2005)

Дерев’янко Сергій Миронович – доктор політичних наук, професор.

Народився 01 березня 1960 року в селі Старі Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області.

У 1977 році закінчив Богородчанську середню школу із золотою медаллю, у 1982 році – Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю “історія і педагогіка” з дипломом з відзнакою.

У 1982-1984 роках проходив дійсну військову службу.

У 1984-1988 роках – старший лаборант, асистент кафедри суспільних наук Івано-Франківського державного медичного інституту.

У 1988-1990 роках навчався в аспірантурі історичного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, де у листопаді 1990 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук  за науковою спеціальністю  07.00.01 – історія політичних партій і рухів. Науковий керівник – Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) – відомий український історик-джерелознавець, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки України.

У 1991-1992 роках – асистент кафедри суспільних наук Івано-Франківського державного медичного інституту.

З жовтня 1992 року працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника – асистент, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків.

З 1995 року – за сумісництвом – декан факультету довузівської підготовки, а з 1997 року – директор Гуманітарного інституту при університеті.

У 1996 році присвоєно вчене знання – доцент.

У 1998-2005 роках працював проректором з науково-педагогічної роботи університету.

За сумісництвом з 2002 року – професор кафедри історіографії і джерелознавства Інституту історії і політології університету.

Упродовж 2006-2008 років навчався у докторантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 12.00.02 – “конституційне право”. У 2001-2003, 2006-2007 роках – здобувач відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

З грудня 2008 року – професор кафедр історіографії і джерелознавства, політології Інституту історії і політології, доцент кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права Юридичного інституту університету.

У квітні-вересні 2012 року – здобувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

З 1 вересня 2012 року – професор кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

12 жовтня 2012 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України захистив докторську дисертацію на тему “Референдум як демократичний політичний інститут: світовий досвід і Україна” за науковою спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Науковий консультант – Мироненко Олександр Миколайович (1942-2014) – відомий український вчений–правознавець, політолог, філософ, історик; суддя Конституційного Суду України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, дійсний член Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. Корецького НАН України.

З лютого 2013 по грудень 2014 року – директор департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

З грудня 2014 року – професор кафедри політології Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а з серпня 2015 року – професор новоутвореної кафедри політичних інститутів та процесів.

Сфера наукових інтересів:  теоретичні та практичні проблеми здійснення влади народом  у конституційно визначених та інших формах безпосередньої демократії в Україні та зарубіжних державах; проблеми теорії та практики конституціоналізму та державотворення, новітньої законопроектної сфери, порівняльного правознавства; геополітики, політичної історії України; спеціальних галузей історичного знання.

Авторі і співавтор більше 130 наукових та навчально-методичних праць з політології, конституційного права, політичної історії України, історіографії та джерелознавства, окремі з яких опубліковані за кордоном. Під його науковим керівництвом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук захистили три здобувачі.

Нагороди

За багатолітню плідну педагогічну та наукову, освітню та громадську діяльність удостоєний почесного звання “Заслужений працівник освіти України” (2012 р.), нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2002 р.), Почесною Грамотою Центральної виборчої комісії (2000 р.), Почесною грамотою Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України (2001 р.), Почесною грамотою Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту (2003 р.), двома Грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради  (2000 р.), Подякою Закарпатської обласної ради (2001 р.) та ін. У 2013 році одержав диплом, нагрудний знак і премію голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради у номінації “Відомий науковець року” за вагомі досягнення в галузі науки та освіти та особистий внесок у розвиток науки.