Федорчак Петро Степанович (1982-1993)

Федорчак Петро Степанович – доктор історичних наук, професор, фахівець з історії Польщі та українсько-польських відносин.

Народився 22 серпня 1933 року у с. Росохач Городенківського району. Закінчив Росохацьку семирічну школу (1947), Коломийське педагогічне училище (1951), історичний відділ історико-філологічного факультету Станіславського педагогічного інституту, отримав диплом з відзнакою. З 1955 до 1960 p. був учителем історії та географії у школах м. Станіслава, працював на громадській роботі. Впродовж 1960 – 1963 pp. навчався в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка, де достроково захистив кандидатську дисертацію з історії західних областей України.

З 1963 р. працював у Івано-Франківському педагогічному інституті, який у 1992 р. був реорганізований у Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Викладаючи історичні дисципліни, обіймав посади старшого викладача та доцента історичного факультету, з 1972 р. до 2006 р. завідував кафедрою історії. У 1976 р. Федорчак першим з випускників історичного факультету захистив докторську дисертацію з проблем політичної історії України; з 1966 р. – доцент; з 1978 р. – професор.

У 1982–1993 pp. П. Федорчак в Інституті, а згодом в університеті, був проректором з наукової роботи, встановленню творчих зв’язків з вищими навчальними закладами і науковими установами України та зарубіжжя.

У 1993–2006 pp. очолював кафедру історії слов’ян, яку спрямовував на опанування нових технологій викладання слов’янознавчих курсів.

Петро Федорчак – відомий вчений-історик, автор виданих в Україні та зарубіжжі близько 160 публікацій (монографій, навчальних посібників та наукових статей) з історії України і зарубіжних слов’ян, міжслов’янських етнополітичних та культурних взаємин, державотворчих процесів, зовнішньої політики слов’янських держав, історичного краєзнавства, науково-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ України.

Упродовж 34 років був членом Вченої ради педагогічного інституту та університету, членом Ради Інституту історії і політології. Він також входив до редакційної колегії «Вісника Прикарпатського університету. Серія «Історія», редакційної ради наукового і культурно-просвітницького краєзнавчого часопису «Галичина».

Відмінник освіти, з 1990 р. –  заслужений працівник народної освіти України, удостоєний низки урядових нагород, Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Упродовж багатьох років був членом правлінь Республіканського товариства «Україна» та Українського фонду культури, обирався депутатом Івано-Франківської міської ради.