Федорчак Петро Степанович

Федорчак Петро Степанович (22.08.1933 року – 25.10.2017 року)

Народився у с. Росохач Городенківського району. Закінчив Росохацьку семирічну школу (1947), Коломийське педагогічне училище (1951), з відзнакою закінчив історичний відділ історико-філологічного факультету Станіславського педагогічного інституту. З 1955 до 1960 p. працював учителем історії та географії у школах м.Станіслава, на громадській роботі. Впродовж 1960 – 1963 pp. навчався в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка, де достроково захистив кандидатську дисертацію з історії західних областей України.

У 1963 р. почав працювати в Івано-Франківському педагогічному інституті ( нині – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Викладаючи історичні дисципліни, обіймав посади старшого викладача та доцента історичного факультету. Впродовж 1972-2006 років  – завідувач кафедри історії. У 1976 р. Петро Степанович Федорчак, першим з випускників історичного факультету, захистив докторську дисертацію з проблем політичної історії України. У 1966 році отримав вчене звання доцента, в 1978  – професора. У 1982 – 1993 pp.  – обіймав посаду проректора з наукової роботи. 1993 – 2006 pp. – завідувач кафедри історії слов’ян.

Петро Степанович Федорчак –відомий вчений-історик, автор виданих в Україні та зарубіжжі близько 160 публікацій (монографій, навчальних посібників та наукових статей) з історії України і зарубіжних слов’ян, міжслов’янських етнополітичних та культурних взаємин, державотворчих процесів, зовнішньої політики слов’янських держав, історичного краєзнавства, науково-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ України.

Упродовж 34 років був членом Вченої ради педагогічного інституту та університету, членом Ради Інституту історії і політології, входив до редакційної колегії «Вісника Прикарпатського університету. Серія «Історія», редакційної ради наукового і культурно-просвітницького краєзнавчого часопису «Галичина».

Петро Степанович Федорчак був удостоєний низки державних нагород. Заслужений працівник народної освіти України (1990 р.), Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2006 р.). Упродовж багатьох років був членом правлінь Республіканського товариства «Україна» та Українського фонду культури, неодноразово обирався депутатом Івано-Франківської міської ради.