Фреїк Дмитро Михайлович

Фреїк Дмитро Михайлович (05.04.1943-05.06.2015) – заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, академік Міжнародної термоелектричної академії, доктор хімічних наук, професор, Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( з 2013 р.)

Народився Фреїк Д.М. у с. Кінашів Галицького району, Івано-Франківської області. У 1959-1964 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «Фізика і загально-технічні дисципліни».

З 1964 р. по 1968 р. навчався в аспірантурі фізичного факультету Львівського університету за спеціальністю «Фізика твердого тіла», яку закінчив захистом кандидатської дисертації. Відповідно до направлення Міністерства освіти України у 1968 р. Фреїк Д. М. повернувся до Івано-Франківського педагогічного інституту (тепер Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) на посаду викладача кафедри фізики. У 1984 р. захистив докторську дисертацію. З 1986 року – професор кафедри фізики. 1978-1991 рр. – завідувач кафедри методики фізики, а з 1991 р. по 1994 р. – фізики. З 1994 року – завідувач кафедри фізики твердого тіла (з 2004 р. – кафедра фізики і хімії твердого тіла). У 1999 р. був призначений директором новоствореного Фізико-хімічного інституту. З 1993 р. – головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла».

Професор Фреїк Д. М. був визнаним вченим з міжнародним іменем із створеного ним наукового напряму – фізико-хімічні основи матеріалознавства наноструктур, тонких плівок і кристалів сполук АIVВVI і АIIВVI та твердих розчинів на їх основі, перспективних для активних елементів опто- і мікроелектроніки, інфрачервоної техніки, термоелектрики. Він був співавтором понад 800 монографій, наукових статей, авторських свідоцтв на винаходи та патентів України. Під його науковим керівництвом захищено 52 кандидатські і 3 докторські дисертації. Наукові надбання, ініціативи, участь у проектах принесли і визнання міжнародною науковою спільнотою як Видатного вченого ХХ століття, Лідера нової епохи та «Людини року 2001».

Фреїк Д.М. очолював Івано-Франківське відділення Українського фізичного товариства та асоціацію «Вчені Прикарпаття», природничу секцію Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Заслужений діяч науки і техніки України (1993). Нагороджений медаллю РАН «Академік Курніков Микола Семенович» (1978). Академік Міжнародної термоелектричної академії наук (2002), член Американського товариствавирощування кристалів (2003). Соросівський професор (1997).