Калуцький Іван Федорович

Калуцький Іван Федорович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри туризмознавства і краєзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( з 2013 р.)

Народився Іван Федорович 16 червня 1941 р. в с. Гермаківка Борщівського району Тернопільської області. У 1968 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (ЛЛТІ, тепер — Національний лісотехнічний університет України). В 1993 р. повторно закінчив цей же навчальний заклад з відзнакою, здобувши другу вищу освіту. Спеціальності за дипломами про вищу освіту — «Лісоінженерна справа», «Лісове та садово-паркове господарство», кваліфікації — «Інженер-технолог», «Інженер лісового господарства». У 1984 р. завершив навчання в аспірантурі при Львівському відділені інституту економіки АН України. В цьому ж році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційні і економічні основи підвищення ефективності комплексного використання лісосировинних ресурсів». З 1985 по 1994 роки – завідувач філіалом кафедри механізації лісового господарства та лісозаготівель Львівського лісотехнічного інституту, 1991-2000 рр. – доцент цієї ж кафедри. В 1999 році захистив докторську дисертацію «Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат» і отримав вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «Лісознавство і лісівництво». З 2000 року – виконувач обов’язків професора кафедри біології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. 2003-2011 рр.– завідувач кафедри екології та рекреації Інституту туризму. В 2004 році І.Ф. Калуцькому було присвоєно вчене звання професора. З листопада 2011 року – професор кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій. 2012-2014 рр. – завідувач кафедри туризму і рекреації. З вересня 2014 року і по теперішній час – завідувач кафедри туризмознавства та краєзнавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 06.03.03 — лісівництво і лісознавство при Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів). Член редколегії фахових часописів «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість», «Регіональна економіка». Заслужений лісівник України (2001). Нагороджений багатьма державними галузевими відзнаками: Орденом Трудового Червоного Прапора (1981), Орденом Жовтневої Революції (1986 р.), відзнакою «Відмінник лісового господарства України» (1999), «Почесний лісівник України» (2007).