Карпенко Олександр Юхимович

Карпенко Олександр Юхимович (15.04.1921-14.04.2013) – учений, педагог, громадський діяч, доктор історичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2007 р.)

Карпенко Олександр Юхимович народився 15 квітня 1921 року в с. Слобода Чернігівського району Чернігівської області. У 1940 році закінчив Чернігівський учительський інститут, у 1946 році Київський педагогічний інститут, а в 1948 році – відділення міжнародних відносин Республіканської партійної школи. Трудову діяльність розпочав у 1938 році, працюючи вчителем історії в Малодівицькій семирічній школі. У 1952 – 1960 роках був старшим науковим співробітником відділу історії Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові. У 1953 році захистив кандидатську дисертацію «Селянські повстання у Львівському воєводстві в 1932 – 1933 рр.». Майже два роки (1953 – 1954 рр.) працював ученим секретарем Львівського філіалу АН УРСР. Впродовж 1960-1970 рр. працював на посаді доцента кафедри історії СРСР Львівського державного університету. В 1966 р. захистив докторську дисертацію «Іноземна воєнна інтервенція на Україні у 1918 – 1920 рр.».

У 1970 – 1977 рр. – працював старшим науковим співробітником відділу етнографії Державного музею етнографії й художнього промислу АН УРСР (м. Львів). З 1977 р. – професор кафедри історії СРСР ТА УРСР Івано-Франківського педагогічного інституту, а в період з 1986 по 1990 роки очолював кафедру. Впродовж 1990- 2001 рр. – професор кафедри історії України.

У 1995 – 2006 рр. Олександр Юхимович перебував на посаді директора, головного наукового співробітника відділу регіональних проблем Інституту національних відносин і політології НАН України та Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (з 2004 р. – Наукового центру дослідження українського національно-визвольного руху Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України). 2007-2013 рр. працював головним науковим співробітником центру, був членом редакційної ради наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису «Галичина» та редакційної колегії «Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія», входив до складу оргкомітетів багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

Автор понад 200 наукових та науково-публіцистичних праць. Був відзначений численними державними нагородами.