Кобецька Надія Романівна (2012-2014)

Кобецька  Надія Романівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Народилася 12.08.1971 року в с. Кінашів Галицького району Івано-Франківської області. У 1993 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство». Навчалася в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка.

Після закінчення вузу в листопаді 1993 року прийнята на посаду асистента кафедри теорії та історії держави і права новоствореного юридичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Працювала на посадах старшого викладача, доцента, а з вересня 2000 року – завідувача цієї кафедри. З вересня 2006 по вересень 2008 року очолювала кафедру господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ України. З вересня 2008 року призначена завідувачем кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З червня 2012 по жовтень 2014 р. обіймала посаду проректора з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. На сьогоднішній день працює завідувачем кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Кандидатську дисертацію на тему «Екологічні права громадян України» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького  (м Київ) у 1998 році. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента, а в 2014 році – вчене звання професора.

Коло наукових інтересів становлять проблеми екологічного та природоресурсного права. У науковий доробок входять понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Є автором одноособового навчального підручника (з грифом МОН) Екологічне право України, співавтором та керівником авторського колективу першого в Україні науково-практичного коментарю до Водного кодексу України, співавтором навчального посібника (з грифом МОН) Корпоративне право України, співавтором п’ятьох монографій. Під науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Відповідальний секретар міжнародного наукового журналу «Право і суспільство» (International Scientific Journal «Law & Society») (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), член редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). Член Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, науково-методичної ради при прокуратурі Івано-Франківської області.

Неодноразово нагороджувалася грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради (2005, 2006, 2008, 2010, 2012). У травні 2015 року відзначена подякою Міністерства освіти і науки України.