Кошель Володимир Іванович (2007-2012)

Кошель Володимир Іванович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності.

Народився Володимир Іванович 19.12.1954 року. В 1981 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку і розвідки корисних копалин», гірничий інженер-геофізик.

З 09.02.2007 року розпочав роботу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проректором АГЧ.

17.06.2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Стійкість горизонтальних гірничих виробок при гравітаційних і динамічних навантаженнях». У 2012 році переведений на посаду завідувача кафедри безпеки життєдіяльності університету.

В 2012 році пройшов курси підвищення кваліфікації за відповідним напрямком роботи кафедри в Інституті державного управління в сфері цивільного захисту, м.Київ.

У березні 2014 року навчався на курсах підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Охорона праці» в Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України, м.Київ

За час роботи налагодив співпрацю з кафедрами безпеки життєдіяльності Національного технічного університету нафти і газу (професор Семчук Я.М.), університетом КПІ м.Київ (д.т.н. Левченко О.Г.).

Включений до складу постійно діючої комісії Міністерства перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб МОН вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації (наказ МОН № 110 від 07.02.13).

Включений в редколегію всеукраїнського науково-популярного журналу «Безпека життєдіяльності».