Костицький Василь Васильович

Почесні професори університету

Костицький Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, народний депутат України I, II, III скликань, Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2016 р.). Нагороджений Орденом «За заслуги» III ст. (1996) та II ст. (2007), грамотою Верховної Ради України (2001), подякою Президента України (1998), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004). 

Народився 20 червня 1956 р., одружений, має трьох дітей. Освіта вища: Львівський державний університет імені І. Франка, юридичний факультет: спеціальність – правознавство (1978р); Львівський лісотехнічний інститут, інженерно-економічний факультет: спеціальність – інженер-економіст (1990 р.).

 У 1985 р. закінчив аспірантуру Інституту держави і права АН СРСР та захистив кандидатську дисертацію. У 1988 р. закінчив курс підвищення кваліфікації з психології та педагогіки вищої школи. Має значний досвід роботи в органах державної виконавчої влади. У 1978–1987рр. працював у Львівському облвиконкомі. У 1991-1993 рр. – заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України.

У 1995-1996 рр. – член Комітету у справах жінок, материнства і дитинства при Президентові України. Радник Президента України (1997–2000). По закінченні політичної кар’єри працював Першим заступником Голови Державної судової адміністрації України, заступником Міністра фінансів України.

Як фахівець, Василь Костицький здобув не лише національне, а й європейське визнання. У 1991-1993 рр. – старший радник від України з питань екології у Європейській економічній комісії ООН (м. Женева, Швейцарія). З 1996р. до 2002р. він був представником України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, а з 1998 р. до 2002 р. – віце-президент фракції Європейської народної партії в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Голова Асоціації українських правників.

Василь Костицький – відомий вчений. З 1978 р. – на викладацькій роботі спочатку у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а 1987 -1991 рр. – у Львівському лісотехнічному інституті. У 1993-1995 рр. – завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. У 1999-2001 рр. працював на посаді директора Науково–дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України. В останні роки, після роботи на посаді голови правління Державної іпотечної установи, був начальником Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, директором Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права». В.В. Костицький – Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Василь Васильович Костицький є автором 20 монографій, понад 200 наукових праць, книг і брошур з юридичної, екологічної, економічної та соціальної тематики.

Заслуговують на особливу увагу такі праці, як: «Основи соціоекології» (1994, у співав.); «Я розумію людей, незадоволених владою» (1997); «Екологічне законодавство України» (1998); «Україна: прогноз розвитку продуктивних сил (у 2 – х томах)» (1998 у співав.); «Україна: проблеми економічного зростання та мобілізації внутрішніх резервів економіки» (2000 у співав.); «Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко–правовий механізм охорони навколишнього середовища в Україні)» (2001); «Економічний патріотизм, як складова національної ідеї»(2002); «Релігія і Церква в Україні: політико–правові проблеми» (2002); «Закон перманентної концентрації капіталу: історія економіки та українські реалії» (2004); «Україна та Європейський Союз: перспективи, переваги і проблеми євроінтеграції» (2006 у співав.).

Василь Костицький – член редакційних колегій журналів: «Малий і середній бізнес», «Вісник господарського судочинства», «Рідна природа», «Правова інформатика», «Повітряне і космічне право».

Професор Василь Костицький є не тільки вченим теоретиком, але й відомим фахівцем у сфері нормотворчої діяльності. Він є співавтором Конституції України та більше 150 законопроектів з питань захисту суспільної моралі, судово-правової реформи, власності, захисту прав особи, охорони здоров’я, вільності віросповідання, з проблем охорони довкілля, (Проект Екологічного Кодексу, концепція проекту Аграрного Кодексу України, Закони «Про захист суспільної моралі і психіки населення від негативного впливу кіно-, відео-, телепродукції» (1996); «Про власність» та «Про захист прав власності» (1996), тощо), а також ряду Законів України щодо реформування судової системи, зокрема «Про Вищу раду юстиції», «Про кваліфікаційні комісії суддів», «Про Конституційний суд», «Про суддівське самоврядування», «Про судовий устрій». Створений проект нової Конституції, який відповідає розробленій Костицьким В.В. новій концепції розподілу влади. Більшість законопроектів, підготовлених за участю Костицького В.В., прийняті Верховною Радою України. В.В.

Костицький В.В., будучи заступником міністра охорони навколишнього природного середовища, його родина, а також весь український народ отримав благословіння Папи Римського Івана Павла ІІ під час візиту у Ватикан. (L’osservatore Romano 17.12.1992)

Василь Васильович Костицький – активний учасник становлення і один із засновників Зеленого Руху в Україні; 1990-1992рр. – заступник голови Львівської асоціації «Зелений світ»; 1992- 1998 рр. – віце-президент Української екологічної асоціації «Зелений світ»; з 1992 р. – віце-президент і академік Української екологічної академії наук.