Лопушанський Олег Васильович

Лопушанський Олег Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан математично-природничого факультету Жешувського університету. Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( з 2016 року).

Народився Олег Васильович 13 березня 1949 року у с. Стрілки Старосамбірського району Львівської області. У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1971-1973 роках служив в армії (Монголія). У 1973-1985 роках працював в Обчислювальному центрі Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України. З 1985 перейшов працювати у відділ функціонального аналізу цього ж інституту, спочатку на посаду старшого наукового співробітника, а з 1990 року на посаду завідувача відділу. Кандидатську дисертацію захистив у 1986 р. в Білоруському університеті, докторську дисертацію – у Львівському університеті (1994).

У 1996 році отримав вчене звання професора. У Прикарпатському університеті працював на посаді професора кафедри математичного і функціонального аналізу (2008-2012). За цей період розробив і читав курси «Теорія рівнянь Блека-Шоулса» та «Фінансова математика». У 2013 році, завдяки зокрема і його розробкам, було ліцензовано, пізніше успішно акредитовано магістерську програму з фінансової математики.

Упродовж роботи в Прикарпатському університеті Олег Васильович був виконавцем кількох науково-дослідних тем. За його безпосередньої участі в Прикарпатському університеті була відкрита і досі функціонує спеціалізована Вчена рада по захисту дисертацій із спеціальності «математичний аналіз». З 2009 року і до цього часу Лопушанський О.В. є заступником головного редактора фахового наукового журналу «Карпатські математичні публікації», котрий видається у Прикарпатському університеті. Під керівництвом професора О.В. Лопушанського було захищено 9 кандидатських та 2 докторських дисертації. При цьому 2 кандидати наук та 2 доктори наук, підготовлені Лопушанськиим О.В., працюють зараз у Прикарпатському національному університеті.

Олег Лопушанський обраний на другу 4-річну каденцію деканом математично-природничого факультету Жешувського університету (Республіка Польща). Завдяки його сприянню студенти Прикарпатського університету спеціальностей “математика”, “статистика”, “фізика”, “прикладна фізика”, “філософія”, “археологія” мають змогу безкоштовно навчатися у Жешувському університеті за програмою подвійних магістерських дипломів.