Москалець Віктор Петрович

Москалець Віктор Петрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2020 р.).

Народився 22 лютого 1950 року в селі Стрілковичі Самбірського району Львівської області. В 1976 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка отримав кваліфікацію «Психолог». З 1976 по 1987 рік працював в Інституті філософії ім. Григорія Сковороди. З 1987 року працював в Івано-франківському педагогічному інституті (сьогодні Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). З 1993 р. – завідувач кафедри загальної та клінічної психології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Кандидат філософських наук (1983 р.). Тема дисертації: Соціально-психологічний аспект релігійного культу. – Інститут філософії імені Григорія Сковороди Академії наук України. Доктор психологічних наук (1996 р.). Тема дисертації: Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі. – Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Український національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. 

Наукові інтереси – психологія: загальна, порівняльна, особистості, духовності, релігії, мистецтва, українська національна, національної безпеки, клінічна.