Михайлишин Галина Йосипівна

Михайлишин Галина Йосипівна – доктор філософських наук, професор

Народилася 16 травня 1960 року в селі Крихівці Івано-Франківської області. У 1979 році закінчила з відзнакою Коломийське педагогічне училище,  у 1984 році – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «педагогіка і психологія», кваліфікація«викладач-дослідник з педагогіки і психології». У 2002 році заочно здобула другу вищу освіту у Львівському державному інституті фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» У 1984–1990 роках – викладач педагогіки Івано-Франківського технікуму фізичної культури. У 1990-2011 роках працювала  на посаді заступника директора з виховної роботи Івано-Франківського технікуму фізичної культури ( нині Івано-Франківський коледж фізичного виховання).

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання», присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

З 2007 року працювала за сумісництвом, а з вересня 2011– на постійній основі доцентом кафедри соціальної педагогікиу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2013 році – захистила  докторську дисертацію «Ціннісно-світоглядні аспекти сучасної освітньої парадигми (філософська концептуалізація)». У 2013 році  отримала вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

З вересня 2013 року – виконувач обов`язків проректора з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З лютого 2014 року – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Автор понад 70-ти праць, з них понад 60 наукового характеру; 2 одноосібні монографії, навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві). Неодноразово працювала у складі комісій Державної інспекції навчальних закладів України (Державна служба якості освіти України).

Учасник спільного проекту Міжнародного фонду досліджень освітньої політики та варшавського університету «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація». Автор мікропроекту «Модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг» (2015 рік).

Проходила стажування на базі Варненського Університету менеджменту (Болгарія) у 2015 році.

Член академічної групи міжнародного проекту ERASMUS+ «MoPED – Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments / Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання», № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP(2017-2020р.р.). Взяла участь у навчальному візиті, організованого  у межах  проекту Університетом Деусто  (Більбао, Іспанія)

Наукові інтереси: професійна підготовка фахівців з вищою освітою, філософські аспекти забезпечення якості вищої освіти, управління закладами вищої освіти.

Нагороди:

  • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1996)
  • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006)
  • Почесна грамота Деркомспорту України (2004)
  • Почесна грамота Президії Академії педагогічних наук України (2010)
  • Почесна грамота Івано-Франківської ОДА (2013)
  • Медаль Національної академії педагогічних наук України “Григорій Сковорода”(2018)