Нормативні документи

Нормативні документи, згідно яких відбувається призначення академічних та соціальних стипендій:

Постанова Кабінету Міністрів України №1050 від 28.12.2016 р. «Деякі питання стипендіального забезпечення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України №1047 від 28.12.2016р. «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України №1045 від 28.12.2016р. «Деякі питання виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України №744 від 28.10.1994р. «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF

Постанова Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-15

Постанова Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів»: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/226/96-%D0%B2%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України №133 від 28.02.2018р. «Про заснування академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України №896 від 15.11.2017р. «Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України №209 від 22.02.2006р. «Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2006-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України №980 від 09.08.2001р. «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2001-п