171 – Електроніка (PhD)

Освітньо-професійна програма «Електроніка»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 171 Електроніка

 

Електроніка – це галузь науки і техніки яка здійснює розроблення, проектування та створення електронних приладів і пристроїв для передачі, обробки і зберігання інформації. 

Основний фокус ОП орієнтований на дослідження, проектування і комп’ютерне моделювання елементної бази інтегральних схем та мікросистем на кристалі, мікроелектроніку та мікросхемотехніку. Особливістю ОП є поглиблене дослідження і комп’ютерне моделювання інтегральних схем та мікросистем на кристалі і пов’язаних з цим дисциплін суб- і нанометрові технології ВІС, інтегральна схемотехніка, мікросистеми на кристалі, чіплети,  організація наукової діяльності.

Випускники даної ОП по завершені, а також і в процесі навчання мають змогу працевлаштування науководослідних установах, науково-виробничих підприємства, конструкторських бюро та закладах вищої освіти.

Підготовка докторів філософії за даною ОП здійснюється на кафедрі комп’ютерної інженерії та електроніки. На кафедрі працюють досвідчені викладачі, зокрема, 3 доктори наук та 7 кандидатів наук.

 

Як вступити до ПНУ на цю освітню програму (Правила прийому):

 

Ознайомитися із освітньою програмою Комп’ютерна інженерія:

Для здобувачів вищої освіти (студентів):