Остафійчук Богдан Костянтинович (2005-2012)

Остафійчук Богдан Костянтинович (08.02.1948 – 03.02.2024) –   член кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, ректор Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника (2005-2012 рр.).

Народився 8 лютого 1948 р. у селі Хімчин Косівського району Івано-Франківської області. Після закінчення з відзнакою Рожнівської середньої школи в 1966 році навчався на фізико-математичному факультеті Івано-Франківського державного педінституту, де, після закінчення, працював у науково-дослідній лабораторії. З 1972 по 1975 рік навчався в аспірантурі Інституту металофізики АН України. В 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Електронна структура інтерметалідів типу фаз Лавеса». З 1976 року працював начальником НДС Івано-Франківського педінституту, а також доцентом кафедри фізики. Активно працював у галузі фізики твердого тіла, а саме: створення нових антифрикційних кислотостійких матеріалів та захисних покрить на металах і сплавах, здійснював керівництво рядом наукових проектів і тем. З 1988 року організував і устаткував унікальним обладнанням наукову лабораторію фізики магнітних плівок і за конкурсом переходить на роботу в Інститут металофізики АН України на посаду завідувача лабораторією, зосередивши свої зусилля на дослідженні і модифікації структури і магнітних властивостей монокристалічних ферит-гранатових плівок. Після захисту докторської дисертації «Структура і магнітні властивості іонно-імплантованих епітаксіальних ферит-гранатових плівок» (вчена рада Інституту металофізики НАН України, м. Київ) у 1993 році був запрошений на посаду проректора з наукової роботи Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, одночасно виконуючи обов’язки завідувача спільною науково-дослідною лабораторією фізики магнітних плівок Інституту металофізики НАН України і Прикарпатського університету. Рішенням Кабінету Міністрів України в 2001 році даній лабораторії було надано статус національного наукового надбання України.

Його основні наукові інтереси зосереджені в галузі фізики магнітних матеріалів та нанорозмірних систем. Результати, отримані з його участю і під його керівництвом, знаходяться на рівні світових стандартів, а їх практичне застосування дозволило створити генератори і накопичувачі електричної енергії з параметрами, що значно перевищують відомі світові аналоги. Свою наукову роботу професор Остафійчук Б.К. завжди поєднував із педагогічною. Він є автором 8 посібників, 3 підручника, 4 монографій, понад 200 наукових статей і винаходів, під його науковим керівництвом захищено 43 кандидатських і 10 докторських дисертацій, десятки дипломних і магістерських робіт. Професор Остафійчук Б.К. є членом редколегії двох наукових журналів, головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, експертом з фізики ВАК України, заступником Голови фахової ради МОН України. З 1994 року одночасно завідує кафедрою матеріалознавства і новітніх технологій, успішно керує підготовкою докторських і кандидатських дисертацій, розробкою фундаментальних і прикладних тем в галузі нанотехнологій і фізикотермодинамічних властивостей наносистем. З лютого 2005 року по лютий 2012 року Остафійчук Б.К. – обіймав посаду ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Його вчителями були – академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Немошкаленко В.В. (Інститут металофізики НАН України, м. Київ); академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Барьяхтар В.Г.  (Інститут магнетизму НАН України, м. Київ).

Нагороди: Державна премія України в галузі науки і техніки (2002);  Лауреат престижного обласного рейтингу «Галицькі кмітливці року» в номінації «Кращий вчений винахідник»; заслужений діяч науки і техніки України (2005); член-кореспондент НАН України (2006).