Парпан Василь Іванович

Парпан Василь Іванович — український лісівник, доктор біологічних наук, професор кафедри біології та екології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П.С.Пастернака. Академік Лісівничої академії наук України (ЛАНУ), керівник західного відділення Лісівничої Академії наук України. Академік західного відділення Екологічної академії наук України. Голова обласного Відділення Українського ботанічного товариства, Голова президії охорони природи; редактор журналу “Екологія та ноосферологія” (наукометричний журнал, Дніпропетровський національний університет). Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2017 р.).

Народився 6 січня 1945 року в с.Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області. Закінчив Український державний  лісотехнічний інститут у 1968 р. У 1994 р. захистив докторську дисертацію, у 2001 р. присвоєно вчене звання професора. Загальний стаж роботи в університеті – 19 років: 1998 по 2015 роки – завідувач кафедри біології та екології; з 2016 – професор кафедри біології та екології.

Науковий доробок професора Парпана В. І. становить понад 220 наукових, понад 70 науково-популярних статей, близько 10 навчально-методичних робіт.  Парпан В. І. є керівником наукових тем, що виконуються кафедрою біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (категорія- за рахунок власного часу):  № 0112U000507 «Екологічний моніторинг природних і антропогенно-змінених екосистем Прикарпаття»; № 0112U000509 «Популяційно-екологічні дослідження фіто- та зооценозів антропогенно-змінених і фонових екосистем Карпат і прилеглих територій». Виконання проектів з різних джерел фінансування (держбюджету, міжнародних, міждержавних, госпдоговірних  та ін.): 0114U005004 у межах робочого часу; фундаментальна – “Порушення та адаптація різнорівневих біосистем в умовах антропогенної трансформації довкілля”; 0112U000508 в межах робочого часу; Прикладна “Поширення, ресурсний потенціал та охорона лікарських рослин на території Карпатського регіону”;  0106U002249 шифр 6/2006 Держбюджетна; фундаментальна “Вивчення біорізноманіття пралісових екосистем Українських Карпат”; 0112U000509 в межах робочого часу; Прикладна “Популяційно-екологічні дослідження фіто- та зооценозів антропогенно-змінених і фонових екосистем Карпат і прилеглих територій”, 0216U002639 в межах робочого часу; “Розроблення проекту схеми створення регіональної екомережі”, 0116U007217 в межах робочого часу; “Розроблення схеми створення регіональної екологічної мережі Верховинського, Косівського, Снятинського, Городенківського, Тлумацького районів”, “Ведення лісового господарства та небезпека виникнення паводків на Словацькій та Українських територіях бассейну ріки Бодрог”. Загальна кількість опублікованих наукових праць становить 310, патентів – 5.

Під його керівництвом підготовлено і захищено 20 кандидатських дисертацій, 3 докторські дисертації, готується 4 кандидатських і 3 докторських дисертації.

Парпан Василь Іванович є членом у спеціалізованих вчених радах по захисту докторських робіт: Спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 з захисту докторських і кандидатських дисертацій при Національному лісотехнічному університеті України; Спеціалізованої Вченої ради Д26.371.01 з захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті агроекології Національної академії аграрних наук України» Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Львівському національному аграрному університеті.

Василь Іванович заснував лабораторію експериментальної біології та заповідної справи у 2003 році на базі кафедри біології та екології.

За високі досягнення на науково-педагогічній ниві професор Парпан Василь Іванович відзначений багатьма галузевими нагородами, серед яких почесне звання «Заслужений лісівник України» (2008 р.), почесною грамотою «За заслуги перед українським народом» (2015 р.).