Шарин Сергій Володимирович 

Шарин Сергій Володимирович — доктор фізико-математичних наук, професор.

Народився 3 травня 1972 року в місті Миколаїв Львівської області. У 1994 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). У 1997 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Функціональне числення для генераторів сильно неперервних напівгруп над банаховими просторами у згорткових алгебрах розподілів Шварца». З 1997 до 1999 року працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України у відділі функціонального аналізу.

З 1999 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу і прикладної математики. Впродовж 2006-2010 р.р. – заступник декана факультету математики та інформатики. Пройшов стажування у закордонних університетах: Жешувський університет, м. Жешув, Республіка Польща (2009, 2010), Університет Лілль-1, м. Лілль, Франція (2011). У 2013 році закінчив докторантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2017 р. в Інституті математики НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченновимірних просторах та їх застосування до числення операторів». Читає курс математичного аналізу для студентів спеціальності «математика». Є членом редколегій наукових журналів «Карпатські математичні публікації», «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Creative Mathematics and Informatics».

Наукові інтереси: поліноміальні (ультра)розподіли в нескінченновимірному функціональному аналізі, функціональне числення для генераторів (напів)груп операторів та (напів)груп розподілів, теорія гіперфункцій та її узагальнення.

Основні наукові праці:

  1. Lopushansky O.V., Sharyn S.V. Polynomial ultradistributions on cone Rd+ // Topology. – V. 48, No 2–4. –2009. – P. 80-90. DOI:10.1016/j.top.2009.11.005
  2. Шарин С.В. Полiномiальнi повiльно зростаючi узагальненi функцiї // Карпатськi матем. публ. – Т. 2, No 2. – 2010. – С. 123–132.
  3. Patra M.I., Sharyn S.V. Operator calculus on the class of Sato’s hyperfunctions // Карпатськi матем. публ. – Т. 5, No 1. – 2013. – С. 114–120. DOI:10.15330/cmp.5.1.114-120
  4. Лопушанский О.В., Шарин С.В. Обобщенное функциональное исчисление типа Хилле- Филлипса для многопараметрических полугрупп // Сибирский мат. журнал. – Том 55, No1. – 2014. – С. 131–146. (English translation: Lopushansky O.V., Sharyn S.V., Generalized Hille-Phillips type functional calculus for multiparameter semigroups, Siberian Math. J., (2014), 55, no. 1, 105-117. DOI:10.1134/S0037446614010133)
  5. Lopushansky O., Sharyn S. Operators commuting with multi-parameter shift semigroups, Carpathian J. Math. (2014), 30, no. 2, 217–224.
  6. Sharyn S. Joint functional calculus in algebra of polynomial tempered distributions, Methods Funct. Anal. Topology, (2016), 22, no. 1, 62-73.

Одружений. Має 2 дітей.