Ткач Олег Володимирович (2012-2014)

Ткач Олег Володимирович  доктор економічних наук, професор.

Народився 23 листопада 1970 року в м. Івано-Франківськ. В 1995 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. З вересня 1996 по жовтень 2000 – аспірант кафедра фінансів Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України на тему «Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону: (на прикладі Івано-Франківської області).

1996-2003 – спеціаліст зовнішньоекономічної діяльності Торгово-промислової палати, начальник відділу експертизи, оцінки майна, бізнесу.

З вересня 2006 по липень 2010 – докторант Інституту Регіональних досліджень НАН України м. Львів.

З 2010 по 2011 рр. – начальник головного управління економіки Івано-Франківської ОДА.

У 2011 р. захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Луцького національного технічного університету на тему «Конкурентоспроможність регіону в глобальних умовах взаємовпливів просторово-економічних систем».

З 2012 р. по 2014 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З листопада 2013 року очолив кафедру менеджменту і маркетингу економічного факультету.

Олег Володимирович Ткач проявив себе висококваліфікованим спеціалістом, талановитим науковцем та добрим організатором. Він постійно підвищує свій професійний рівень, є постійним учасником міжнародних семінарів  та конференцій.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій в Луцькому національному технічному університеті та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Є автором 102 публікацій, з них 72 наукового та 19 навчально- методичного характеру, та 9 монографій і 2 навчальних посібників.