Василишин Богдан Васильович (1979-1993), (1993-2007)

Василишин  Богдан  Васильович – народився в сім’ї заможних селян 2 лютого 1941 року в селі Опришівцях Станіславської області. Батько – Василишин Василь Іванович, мати – Василишин (Сім’янчук) Марія Олексіївна, які теж були уродженцями цього села. Почав здобувати освіту з 1947 року в початкові школі села Опришівці, а продовжив навчання з 1948 року до 1954 року в чоловічій середній школі № 5 м. Станіслава. У зв’язку реорганізації освіти з 1954 року до 1957 року продовжував навчатися у середній школі №2 м. Станіслава.

У 1957 році поступив на навчання в Івано-Франківський державний педагогічний інститут на фізико-математичний факультет за спеціальністю «математика та фізика». У 1962 році закінчив вказаний навчальний заклад дипломом з відзнакою і був рекомендований для вступу до аспірантури. За підсумками вступних іспитів у жовтні 1962 року зарахований до аспірантури кафедри обчислювальної математики Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «обчислювальна математика».

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Розв’язування кратових задач класної теорії пружності при великій кількості вузлів системи». Після завершення навчання в аспірантурі, захисту кандидатської дисертації повернувся на роботу до Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника і працював до 1971 року на посадах асистента, старшого викладача цього навчального закладу.

З 1 вересня 1971 року доцент, завідувач кафедри математики. З грудня 1979 року проректор з навчальної роботи Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. У серпні 1992 року Івано-Франківський педагогічний інститут імені Василя Стефаника реорганізований у Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. У цьому ж році  Богдана Василишина призначено на посаду першого проректора. У 1996 році присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України», вчене звання професора кафедри інформатики і математичного аналізу.

Науковий доробок складає близько ста наукових статтей, 2 підручники математичного спрямування, є автором багатьох навчально-методичних посібників.

Василишин Богдан Васильович – професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника працював на посаді завідуючого кафедри математики – 42 роки, а на посаді проректора, першого проректора університету – 38 років.

Відійшов у вічність 19 червня 2012 року, похований на цвинтарі в с. Опришивці.