Василишин Богдан Васильович

Василишин Богдан Васильович (1941 – 2012) – кандидат фізико-математичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( з 2008 р.)

Народився Василишин Б.В. 2 лютого 1941 року в с. Опришівці Станіславської (нині Івано-Франківської) області. У 1957 році вступив на навчання в Івано-Франківський державний педагогічний інститут на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика та інформатика». Випускник фізико-математичного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (1962). Отримавши диплом з відзнакою, 1962 року був зарахований до аспірантури кафедри обчислювальної математики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Обчислювальна математика».

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Розв’язування крайових задач плоскої теорії пружності при великій кількості вузлів сітки». Після закінчення навчання в аспірантурі працював асистентом, старшим викладачем, з 1971 року доцентом, завідуючим кафедрою математики Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Впродовж 1975-1993 років Богдан Васильович проректор з навчальної роботи.

З 1982 року очолював кафедру математичного аналізу. З жовтня 1993 року до листопада 2007 року працював на посаді першого проректора університету. Заслужений працівник народної освіти України (1996). Професор кафедри інформатики і математичного аналізу. Завідувач кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики (до 2012). Автор близько 100 наукових статей, двох підручників, багатьох навчально-методичних посібників.