Волощук Мирослав Дмитрович

Волощук Мирослав Дмитрович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
професор кафедри лісового і аграрного менеджменту Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, відомий вчений в галузі землеробства та меліорації
еродованих земель (термін роботи в університеті – 21 рік).
Мирослав Волощук народився 15 серпня 1933 р. у селі Замулинці Коломийського
району Івано-Франківської області. Після закінчення Корницької середньої школи заочно
навчався в Чернівецькому вчительському інституті. Далі працював завідувачем Буковецької
початкової школи Верховинського району. У 1952–1958 рр. здобував освіту на
географічному факультеті Чернівецького державного університету.  Аспірантуру проходив у
Інституті ґрунтознавства і агрохімії імені М.О. Дімо (м. Кишинів, Республіка Молдова), де у
1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Рельєф і ґрунти басейну р. Сайге
Придунайської ґрунтової провінції». У 1989 йому було присуджено звання лауреата
Державної премії в галузі науки і техніки Республіки Молдова.
У 1990 р. захистив докторську за темою «Наукові основи ґрунтозахисної меліорації
еродованих земель (на прикладі Молдови)», а у 1995 р. М.Д. Волощуку було присвоєно
вчене звання професора.
У 1992 – 1997 рр. працював в Інституті землеробства і тваринництва західного регіону
УААН, де очолював відділ землеробства і охорони ґрунтів, водночас обіймав посаду
заступника директора з питань рослинництва. Під його керівництвом вивчались та були
впроваджені у виробництво технології мінімального обробітку ґрунту, ґрунтозахисного
смугового землеробства, створено нові сорти зернових сільськогосподарських культур.
Мирослав Дмитрович поєднував наукову діяльність з педагогічною. З 1998 по 2002 р.
він працював професором кафедри кадастру і землевпорядкування  Національного
університету «Львівська політехніка».
М.Д. Волощук — організатор багатьох міжнародних з’їздів, конференцій, семінарів з
меліорації зруйнованих лінійною ерозією земель, реплантації еродованих ґрунтів,
протиерозійних гідротехнічних споруд. Мирослав Дмитрович є одним із організаторів
Інституту управління природними ресурсами (м. Коломия, Івано-франківської області) і
обіймав посаду проректора із наукової роботи (1998).
У 2002 р. М.Д. Волощук створив і до 2018 р. очолював   кафедру   агрохімії і
ґрунтознавства факультету природничих наук Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.
У 2006 році став почесним членом товариства агрохімії і ґрунтознавства України, ним
був створений Прикарпатський осередок товариства агрохіміків та ґрунтознавців України.
Мирослав Дмитрович опублікував понад 380 наукових праць, зокрема 5 персональних і
7 колективних монографій (англійською, німецькою і молдовською мовами), має 3
авторських свідоцтва і патенти, надрукував понад 30 наукових статей у міжнародних
збірниках та монографіях іноземною мовою. Найбільш відомі монографії “Soil Erosionin
Europe”, “Eroziuneasolulvui”, “Ерозія ґрунтів України: еволюція теорії і практики”.
Наукові праці Мирослава Дмитровича Волощука присвячено проблемам деградації
ґрунтів та відновленню їхньої родючості. Ним розроблено групування яружно-балочних
зруйнованих земель, моделі прогнозування ерозійних процесів, меліорації еродованих
земель, методика вилучення деградованих земель з інтенсивного обробітку на консервацію
та створення екологічно стійких агроландшафтів. Особливої уваги заслуговують заходи по
захисту ґрунтів від водної ерозії. Науковцем розроблено комплекс протиерозійних заходів,
який включав організаційно-господарські, агротехнічні, лісомеліоративні, гідротехнічні
підходи і реплантацію (трансплантацію) еродованих, малопродуктивних ґрунтів.
На цей час Мирослав Дмитрович працює професором кафедри та є керівником низки
дисертаційних робіт та готує наукові матеріали до видання.