Про розвиток наукових періодичних видань університету йшлося на семінар-нараді

Семінар-нарада з керівниками та відповідальними секретарями редакційних колегій наукових періодичних видань університету відбулася 13 березня. Проректор з наукової роботи, професор Андрій Загороднюк в контексті наказу МОН  України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» проінформував присутніх про умови формування переліку наукових фахових видань України, класифікації та моніторингу видань, включених до даного переліку. Проректор також наголосив на підвищенні якості опублікованої в університетських виданнях наукової інформації.

Зазначимо, що сьогодні 7 наукових періодичних видань Прикарпатського національного університету індексуються у наукометричній базі Index Copernicus International. Це – «Карпатські математичні публікації» (індексується також у Web of Science Core Collection), «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Фізика і хімія твердого тіла», «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону», «Гірська школа», «Султанівські читання», «Психологія особистості».

Під час семінар-наради на прикладі університетських видань було продемонстровано алгоритм заходів щодо включення видань в наукометричні бази даних. Проректор Андрій Загороднюк також зазначив, що університет планує подати заявки на включення своїх наукових періодичних видань і в інші наукометричні бази, зокрема, Scopus і Web of Science Core Collection.