Методологічний семінар “Міжнародні відносини в освітньому процесі України”

В університеті відбувся методологічний семінар “Міжнародні відносини в освітньому процесі України”. В його роботі взяли участь ректор університету, професор Ігор Цепенда, викладачі та аспіранти кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин нашого університету, професор Григорій Перепилиця (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), професор Володимир Манжола (Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка), асистент Володимир Дальський (Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка) . Ще ряд науковців вітчизняних закладів вищої освіти долучилися до роботи семінару в режимі онлайн.

У рамках програми заходу з тематичними доповідями виступили професори Володимир Манжола та Григорій Перепилиця. Зокрема, професор Манжола акцентував увагу на історії становлення вивчення міжнародних відносин в Україні ще з 1945 року і до сьогодення. Професор Перепелиця у своєму виступі акцентував увагу на безпекових дослідженнях в міжнародних відносинах.

Також у ході семінару йшлося про важливість підготовки фахівців у напрямку міжнародних зв’язків, які би могли кваліфіковано вести перемовини з авторитетними міжнародними інституціями та розуміти, зокрема, всі аспекти формування і побудови взаємин з Європейським Союзом.