Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо асистента кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки фізико-технічного факультету

Котика Михайла Васильовича

з успішним захистом дисертації “Елементи мікросистем-на-кристалі зі структурою “Кремній-на-ізоляторі” для біомедичної електроніки” на засіданні спеціалізованої вченої ради К76.051.09 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю 05.27.01 “Твердотільна електроніка” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор,завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Когут Ігор Тимофійович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Махній Віктор Петрович ( Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); доктор технічних наук, професор кафедри біофізики Вісьтак Марія Володимирівна ( Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).