Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо асистента кафедри фізичної терапії, ерготерапії факультету фізичного виховання і спорту

 

ГРЕЦЬКОГО ОЛЕГА ВІТАЛІЙОВИЧА 

 

з успішним захистом дисертації на тему «Формування мотивації до спортивної діяльності на початковому етапі підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 –олімпійський і професійний спорт на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Мицкан Богдан Михайлович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Коробейніков Георгій Валерійович (Національний університет фізичного виховання і спорту України),завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метродології; кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач Грузевич Ірина Володимирівна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).