Викладачі університету пройшли тренінги по проекту програми ЄС Еразмус+ MoPED

В університеті завершилися навчальні тренінги для наших викладачів в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), які  тривали упродовж 3-х днів з 29 по 31 травня 2019 року. Навчання здійснювалися за результатами стажувань академічної групи проекту в європейських університетах (Кіпрський університет, Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія).

У тренінгах, які проходили одночасно у трьох групах, взяли участь 80 викладачів з усіх факультетів та інститутів нашого університету , на яких готують майбутніх фахівців спеціальностей 013 Початкова освіта та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Упродовж роботи тренінгів учасникам були запропоновані такі теми: Методика дослідницького навчання (Inquiry Based Learning). Онлайн/віртуальні лабораторії та симуляції. Цифрові інструменти навчання (професор Олена Будник); Особливості створення та використання дослідницьких навчальних середовищ (Inquiry Learning Spaces). Перевернуте навчання» (Flipped Learning) у закладі вищої освіти (доцент Вікторія Гнєзділова); Ціннісні орієнтири модернізації сучасної вищої педагогічної освіти. Управління класом: «учитель – антрепренер» (доцент Оксана Джус), Критичне мислення як засіб протидії маніпуляцій і фейків. Техніки зворотнього зв’язку у процесі взаємодії викладача і студента (доцент Інна Червінська); Формувальне та сумативне оцінювання результатів навчання. Відкрита школа: вітчизняний і зарубіжний досвід (доцент Тетяна Близнюк).

Як зазначила керівник академічної групи проекту нашого університету, професор Олена Будник основна мета тренінгів полягала в тому, щоб ознайомити викладачів університету із кращими європейськими освітніми практиками викладання STEAM-предметів, досвідом використання інноваційних інструментів та методів навчання у закладах загальної середньої та вищої освіти, а також налагодити партнерську взаємодію у командній роботі. Варто зазначити, що учасники тренінгів виявили особливу активність та відповідальність щодо участі в спільних навчаннях, працювали в групах, презентували цікаві розроблені проекти, отримали нові ідеї щодо реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі з використанням цифрових інструментів навчання (QR-коди, Plickers, Kahoot, Mentimeter, ментальні карти та ін.), набули нові професійні вміння, обмінялися досвідом.

На завершення викладачі університету-учасники тренінгів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації в обсязі 30 год та обговорили перспективи співпраці щодо створення в університеті освітньої екосистеми MoPED задля модернізації змісту вищої освіти у контексті вдосконалення професійної підготовки вчителів для Нової української школи з використанням інноваційних педагогічних технологій.