Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо завідувача кафедри філософії, соціології та релігієзнавства філософського факультету

ДОЙЧИКА  МАКСИМА  ВІКТОРОВИЧА 

з успішним захистом дисертації на тему “ІДЕЯ ГІДНОСТІ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО МОДЕРНУ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України.  

 

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор Гоян Ігор Миколайович, декан філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Аляєв Геннадій Євгенович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава), завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін; доктор філософських наук, професор Мозгова Наталія Григорівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ), завідувач кафедри філософії; доктор філософських наук, професор Сторожук Світлана Володимирівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), професор кафедри філософії.