Науковий збірник «Султанівські читання» вчетверте індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus

Науковий збірник кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства факультету філології нашого університету «Султанівські читання» вчетверте поспіль пройшов відбір у міжнародну базу даних Index Copernicus із присвоєним індексом ICV 2018:75.03. Дивіться за посиланням: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44818

Збірник наукових статей “Султанівські читання” заснований Прикарпатським національним університетом для публікації результатів досліджень у всіх галузях літературознавства та методики викладання літератури. Редактор – завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, доктор філологічних наук, професор Ігор Козлик.

Мета видання – сприяти розвитку української науки про літературу у системній кореляції з еволюцією сучасної гуманітарної сфери у площині органічного поєднання методологічних і теоретичних напрацювань з можливостями їхнього практичного застосування в науковій (літературознавство, філологія) та освітній діяльності (методика викладання філологічних – насамперед літературознавчих – дисциплін в освітніх закладах усіх рівнів акредитації).

Збірник “Султанівські читання” виходить щорічно (статті друкуються українською, англійською, російською, польською, білоруською, чеською, словацькою, німецькою та французькою мовами).

Зазначимо, що Index Copernicus (IC) створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.