Тренінг з питань акредитації освітніх програм

23-24 грудня на запрошення ректорату університету та за сприяння Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відбулися тренінгові заняття «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення». У них взяли участь представники ректоратів та керівники структурних підрозділів закладів вищої освіти Івано-Франківська, реґіональні експерти та ґаранти освітніх програм.  

Відкриваючи роботу заходу в вітальному слові ректор університету, професор Ігор Цепенда наголосив на актуальності ознайомлення з нормативно-правовими засадами та методичними рекомендаціями стосовно усіх процедур акредитації та своєчасності таких обговорень у перехідний період в організації акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

У перший день тренінгу спікерами виступили президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, заступник міністра освіти і науки України (2009-2010 рр.), професор Варшавського університету Тарас Фініков та заступник міністра освіти і науки України (2016-2019 рр.), професор Юрій Рашкевич, котрі надали корисні теоретичні та методичні поради щодо підготовки до проведення акредитації освітніх програм за новими правилами на основі “Методичних рекомендацій щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми», “Форм звіту самооцінювання”, “Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми”, “Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості”, рекомендацій щодо організації студентоцентрованої освіти та опису результатів навчання майбутніх фахівців тощо.

Під час заходу професор Тарас Фініков зазначив, що головне завдання Національного агентства із забезпечення якості вищої світи – забезпечити відповідність української вищої освіти кращим європейським стандартам. Одним з елементів цієї діяльності є акредитація освітніх програм за новими правилами. У межах такої акредитації Національне агентство перевіряє, чи відповідають освітні програми, за якими навчаються студенти, бажанням та вимогам молоді та роботодавців.

Тарас Фініков розповів про створення, повноваження та діяльність Національного агентства. А також – про правові засади акредитації освітніх програм, її мету та завдання, порядок здійснення, роботу виїзної експертизи та результати акредитації.

Професор Юрій Рашкевич зосередив увагу учасників тренінгу на освітніх програмах, їх описі та сучасні підходи до побудови освітніх програм. 

Надзвичайно цікавими були практичні кейси щодо аналізу освітніх програм, над якими учасники працювали у групах.

Під час другого дня тренінгових занять учасники мали змогу спілкуватися онлайн: голова ГЕР в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», доктор економічних наук, професор Національного університету «Дніпровська політехніка» Артем Бардась та голова ГЕР в галузі знань 03 «Гуманітарні науки», доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман. Завдяки використання відеоконференцзв’язку сервера Cisco WebEx було здійснено понад 20 підключень із різних місць Івано-Франківська. Учасники мали змогу почути відповіді на конкретні запитання щодо підготовки документації та проведення акредитації освітніх програм за певними спеціальностями. 

Не менш цікавою виявилась практична робота з кейсами «Оцінювання практик» протидії закладів вищої освіти проявам академічної недоброчесності», яку запропонував член Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, кандидат технічних наук, доцент Сумського державного університету Артем Артюхов, де йшлося про дискусійні питання щодо оцінювання результатів студентських наукових праць, магістерських робіт і т.п.

Учасники дводенного тренінгу отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.