Будь як Назарій!

Наукове дослідження магістранта-хіміка першого року навчання Назарія Данилюка опублікували у високорейтинговому міжнародному журналі. Йдеться про «Journal of Molecular Liquids» (SCOPUS, Impact Factor = 4.561, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113077). Саме у цьому причинному науковому виданні опубліковано оглядову статтю «Halloysite nanotubes and halloysite-based composites for environmental and biomedical applications» («Галуазитні нанотрубки та композити на основі галуазиту для екологічних та біомедичних застосувань»), співавтором якої є магістрант-хімік, провідний фахівець Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства і нанотехнологій Прикарпатського університету Назарій Данилюк.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану досліджень щодо перспективних адсорбентів шкідливих речовин для очищення навколишнього середовища.

Стаття написана у співавторстві із професором UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland) Prof. Jolanta Tomaszewska та є результатом наукової співпраці, започаткованої доценткою кафедри хімії факультету природничих наук, директоркою Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій Прикарпатського університету Тетяною Татарчук.

Університет пишається тим, що вже не вперше студенти-хіміки під керівництвом Тетяни Татарчук отримують публікації в рейтингових наукових журналах, зокрема, і міжнародного рівня. Як зазначає науковиця, вона намагається з першого курсу створити студентам всі умови для їх розвитку, долучає майбутніх фахівців до наукової роботи і це в свою чергу приносить високі здобутки.